Obs! Följande FAQ har översatts från engelska till svenska av oberoende professionella översättare som anlitats av FreeLotto för din bekvämlighets skull.  FreeLotto kan inte garantera exaktheten i en sådan översättning, och, följdaktligen, ska denna FAQ inte gälla före den engelska versionen här http://www.freelotto.com, vilken ska gälla och ha företräde före den översatta versionen i händelse av oegentligheter.

För att kunna ge dig snabbast möjliga svar på din fråga har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna. Klicka bara på en fråga nedan så får du se rätt svar.

 1. Jag tror jag har vunnit. Hur får jag mitt pris?
 2. Vilka priser finns det för FreeLotto®-spelen?
 3. Hur spelar jag?
 4. Vad är ett TSN-nummer (Transaction Serial Number)?
 5. Vad är ett PIN-nummer?
 6. Kan jag spela FreeLotto?
 7. Varför är FreeLotto inte tillgängligt på dessa ställen?
 8. Varför kan jag inte spela FreeLotto?
 9. Varför får jag inte mitt bekräftelsemeddelande och vad ska jag göra?
 10. Varför får jag inte mitt resultatmeddelande och vad ska jag göra?
 11. Hur avbeställer jag FreeLottos e-postmeddelanden?
 12. Vad är F.A.S.T.-prenumerationstjänsten?
 13. Jag har en fråga om mitt FAST-konto. Vad ska jag göra?
 14. Hur ändrar jag min postadress eller e-postadress?
 15. Jag har glömt mitt lösenord. Vad ska jag göra?
 16. Hur kan jag se tidigare resultat?
 17. Jag har vunnit. Hur får jag ut mitt pris?
 18. Varför måste jag betala om FreeLotto är gratis?
 19. Är FreeLotto lagligt?
 20. Varför erbjuder ni inte kundtjänst per telefon?
 21. Delar ni min personliga information med en tredje part?
 22. Vad är en Click2Join-banner?
 23. Engelska är inte mitt modersmål. Erbjuder ni kundtjänst på andra språk?
 24. Vinner folk verkligen några priser?
 25. Jag ser inte min fråga. Vad ska jag göra?

Svar på de vanligaste frågorna:

1. Jag tror jag har vunnit. Hur får jag mitt pris?

Varje dag får du ett E-POSTMEDDELANDE MED DRAGNINGSRESULTATEN. Meddelandet innehåller de vinnande numren för varje spel, numren du valt i de spel du deltagit i, antalet nummer som matchade dina nummer, samt eventuellt vinstbelopp. FreeLottos dagliga e-postmeddelande är det enda meddelandet som skickas angående eventuella vinster. Vinnare måste göra anspråk på sina eventuella vinster genom att följa instruktionerna i det dagliga e-postmeddelandet från FreeLotto. Under en typisk månad bearbetar vi över 25 000 vinster – från 1 till 10 000 000 dollar. Om du får ett meddelande där det står ELIGIBLE (BERÄTTIGAD) bredvid ditt namn så kan du erhålla den vinsten genom att lämna in den vinnande anmälan i valfri framtida FreeLotto-dragning i enlighet med de officiella reglerna för FreeLotto. Det betyder INTE att du har förvärvat en vinst.

Precis som alla lotterier eller lotteriliknande gratis utlottningar måste du spela för att vinna. När du spelar FreeLotto får du ett SPELBEKRÄFTELSE-meddelande. Meddelandet har ett ämne som säger “FreeLotto Bekräftelse”TSN” ########”. SPELBEKRÄFTELSE-meddelandet innehåller ditt serienummer för transaktionen (TSN) som du behöver ange när du vinner ett pris.

Sammanfattningsvis:

1) Du kan inte vinna om du inte spelar
2) Om du har vunnit är det ditt ansvar att kräva ut ditt pris i enlighet med REGLERNA.

BACK TO TOP

2. Vilka priser finns det för FreeLotto®-spelen?

Spel 1: Classic FreeLotto® 1,000,000 Jackpot
Första pris – 1 000 000 00 USD – Matcha 6 av 6 nummer
Andra pris 300,00 USD – Matcha 5 av 6
Tredje pris 5,00 USD – Matcha 4 av 6
Fjärde pris 1,00 USD – Matcha 3 av 6

Spel 2: Win-a-Car – Högsta vinsten är en lyxbil värd upp till 50 000 dollar eller 40 000 dollar i kontanter. Matcha 6 av 6 nummer.

Spel 3: Pay-Off-Your-Mortgage Första pris –
100 000,00 USD – Matcha 6 av 6 nummer

Spel 4: Fastcash: $10,000 Första pris – 10 000,00 USD – Matcha 6 av 6 nummer

Spel 5: $100,000 GiveAway
Första pris – 100 000,00 USD – Matcha 6 av 6 nummer

Spel 6: Superbucks Första pris – 10 000 000,00 USD Matcha 7 av 7 nummer

BACK TO TOP

3. Hur spelar jag?

Du kan spela alla sex spelen en gång varje dag. Välj bara dina nummer i varje spel och registrera din Freebet® genom att klicka på en banner eller svara på en fråga till höger om spelbrädet. När du spelat Classic FreeLotto® blir du berättigad att spela ytterligare spel: FreeLotto® Win a Car, FreeLotto® Pay-Off-Your-Mortgage, FreeLotto® FastCash, FreeLotto® $100,000.00 GiveAway, och FreeLotto® SuperBucks. För ytterligare information, klicka på "Rules" (regler) längst upp på vår webbplats.

BACK TO TOP

4. Vad är ett TSN-nummer (Transaction Serial Number)?

Varje gång du spelar ett FreeLotto-spel tilldelas du ett TSN-nummer [Transaction Serial Number]. Ett TSN-nummer skapas varje gång du spelar och det här numret krävs för att du ska kunna göra anspråk på eventuella vinster. Varje gång du spelar skickar vi en bekräftelse som innehåller TSN-numret. Du kan se dina TSN-nummer för de senaste 30 dagarna på vår webbplats

BACK TO TOP

5. Vad är ett PIN-nummer?

Ett PIN-nummer är en unik, algoritmatiskt genererad, säker identifierare för varje FreeLotto-medlem och används så att när någon vinner ett pris kan vi vara säkra på att vi delar ut rätt pris till rätt vinnare. Blanda inte ihop ditt PIN-nummer med ett TSN-nummer som genereras varje gång du spelar ett spel.  

BACK TO TOP

6. Kan jag spela FreeLotto?

FreeLotto är tillgängligt över hela världen, med några få undantag: de amerikanska delstaterna Florida, New York, Iowa, Misssouri, Rhode Island och i Puerto Rico, provinsen Quebec, Afghanistan, Argentina, Cuba, Dominikanska Republiken, Egypten, Ghana, Indien, Indonesien, Iran, Islamska Republiken Irak, Demokratiska Republiken Korea, Libyska arabiska folkrepubliken, Marocko, Nepal, Niger, Nigeria, Peru, Puerto Rico, Sudan och alla andra länder som finns med på USA:s utrikesdepartements lista “Trading with the Enemies Countries” (Bedriva handel med fiendeländer) kan också vara ogiltigt. Ogiltigt där det är förbjudet.

BACK TO TOP

7. Varför är FreeLotto inte tillgängligt på dessa ställen?

För det första är FreeLotto i vissa fall inte tillgängligt eftersom USA:s utrikesdepartement inte ger oss tillåtelse att idka verksamhet i vissa länder som finns med på listan “Trading with the Enemies Countries”. I andra fall har vi inte annonsörer som vill nå dessa platser.

Slutligen kan kostnaderna för att följa lokala förordningar vara oöverkomliga och exkluderar alltså dessa platser.

BACK TO TOP

8. Varför kan jag inte spela FreeLotto?

För att kunna spela FreeLotto måste du prenumerera på att få e-post från FreeLotto. Du kan ha blivit okvalificerad att spela FreeLotto om du utförde ett av följande:

1. Du kan ha begärt att din ISP (Internetleverantör) blockerar e-post åt dig från FreeLotto, vilket annullerade prenumerationen på FreeLotto-epost,

2. Du kan ha klickat på länken som säger: “Om du föredrar att inte få resultat per e-post kan du klicka nedan för att säga upp prenumerationen:”, vilket tog bort din prenumeration på FreeLotto epost,

3. Du kan ha begärt att säga upp prenumerationen på e-post från FreeLotto på FreeLotto:s kundtjänstavdelning.

4. Du kan ha klickat på knappen “Bekräfta uppsägning av prenumeration” inom din FreeLotto-spelarprofil, vilket sa upp din prenumeration på FreeLotto-epost.

Om du har sagt upp prenumerationen men vill spela FreeLotto igen ska du logga in på delen Redigera profil och aktivera ditt FreeLotto-konto igen.

BACK TO TOP

9. Varför får jag inte mitt bekräftelsemeddelande och vad ska jag göra?

Om du fick en bekräftelse på skärmen som inkluderade ett TSN-nummer, men ingen bekräftelse via e-post kan det förekomma en temporär fördröjning i kommunikationen mellan e-postservrarna. Om du aldrig får e-postbekräftelser kan det vara något fel med e-postadressen du gav oss. (Se adressändring nedan)

Ibland kan även några e-posttjänster inte leverera alla e-postmeddelanden de tar emot. Det utgör dock inte något problem. Du kan alltid hämta TSN-numret för ett spel du spelat under de senaste trettio (30) dagarna från delen “Visa resultaten” på vår webbplats. Detta är viktigt eftersom du behöver ditt TSN-nummer för att hämta ut alla priser du vinner.

Om du inte fick en bekräftelse på skärmen när du placerat din Freebet®:

a. Kontrollera att din Freebet® registreras. Du måste klicka på en av annonsörernas banners eller svara på frågan till höger om spelbrädet för att kunna registrera din Freebet. Titta längst upp på sidan. Vänta tills klockan slutar snurra. Ditt TSN-nummer visas. Spela nästa spel. Ser du att antalet spel som återstår att spela minskar? Den talar om för dig, efter din första Freebet för dagen, att du har 2 spel kvar innan du kan spela FreeLotto® SuperBucks, därefter 1 osv.

b. Ibland täcker en annonsörs sida hela skärmen och döljer vår bekräftelseinformation. Om detta inträffar ska du placera markören längst upp på annonsörens sida och dra den översta delen lite längre ned för att avslöja den snurrande klockan. Vänta tills klockan stannar. Ett bekräftelsenummer visas och en Click2Win®-knapp. Klicka för att gå vidare till nästa spel.

BACK TO TOP

10. Varför får jag inte mitt resultatmeddelande och vad ska jag göra?

Viktigt! Ett e-postmeddelande från FreeLotto kan vara värt upp till 10 miljoner USD och det är ditt ansvar att din e-postadress stämmer för att du ska kunna få meddelanden från oss. Om du spelar FreeLotto skickar vi alltid dina resultat, men vi är inte ansvariga för den e-postleverantör som levererar dem till dig.

För att se till att alla får resultaten finns det en plats i delen “Redigera spelarprofil” på vår webbplats (se menyn längst upp), där du kan registrera en alternativ e-postadress. Med hjälp av den skickar vi dina resultatmeddelanden till båda e-postadresserna.

När du spelar på ett av våra spel får du automatiskt våra dagliga e-postmeddelanden med dragningsresultaten. Vi skickar ut dem varje kväll efter dragningarna. Om du inte får dragningsresultaten via e-post kan det bero på följande:

a. Några företag (arbetsplatser) blockerar alla spelmeddelanden.
b. Några e-postleverantörer blockerar flera meddelanden som kommer samtidigt till en brevlåda.
c. Några e-postleverantörer blockerar alla meddelanden från vissa domäner.
d. Några spelare har i misstag blockerat meddelanden som kommer från winners@freelotto.com. Kontrollera filterinställningarna i din webbläsare.

Ett enkelt alternativ är att skaffa ett gratis e-postkonto på Internet, som till exempel Yahoo eller Gmail. Det är enkelt att ändra din e-postadress på FreeLotto®. Klicka på “Edit Player Profile” (Redigera spelarprofil) längst upp på sidan med spelbrädet. Nu kan du se dina resultat och de nummer du spelade under de senaste 30 dagarna, samt dina bekräftelsenummer (TSN). Gå bara till vår webbplats på www.freelotto.com och logga in med ditt användarnamn. Klicka på “Visa resultaten” nära sidans övre kant. Välj sedan det datum du vill visa så får du se Resultaten och de nummer du spelade, samt dina TSN-nummer.

BACK TO TOP

11. Hur avbeställer jag FreeLottos e-postmeddelanden?

Varje meddelande vi skickar inkluderar en beskrivning av den enkla avbeställningsprocessen för att du ska kunna sluta få framtida e-post av den typen från FreeLotto®. Du kan avbeställa varje sådan typ av e-post på detta sätt. Om du t.ex. avbeställer meddelandet med dagliga resultat får du inte längre de dagliga FreeLotto®-resultaten via e-post. Men du kan fortsätta att få andra typer av e-postmeddelanden som du också kan avbeställa på samma sätt.

Om du inte längre vill få e-postresultat från PlasmaNet och FreeLotto.com kan du snabbt och enkelt själv avbeställa dem. Det gör du genom att öppna ett resultatmeddelande och bläddra ned till raden som säger: “Om du inte längre vill få resultat via e-post kan du klicka nedan för att avbeställa dem” och “klicka”.

Om du inte längre vill få någon e-post från FreeLotto® kan du gå till sidan Redigera spelarprofil på vår webbplats och klicka i rutan “Jag vill inte längre få några e-postmeddelanden från FreeLotto®”.

Om du avbeställer all e-post från FreeLotto® kan du inte längre spela FreeLotto® och vinna. Om du spelar FreeLotto® efter att du avbeställt alla e-postmeddelanden ger du PlasmaNet Inc. uttrycklig tillåtelse att sätta upp dig på listan för alla meddelanden igen och din prenumeration på e-postresultat och andra erbjudanden blir automatisk återupptagen. Detta är nödvändigt pga. den betydande summa pengar du kan vinna. Ditt meddelande om vinst skickas via e-post och det är viktigt att du besvarar dessa meddelanden för att kräva ut alla priser du vunnit. Dessutom är det sponsorn som gör FreeLotto®-priser möjliga och för att kunna spela våra spel måste du gå med på att få våra sponsrade meddelanden.

BACK TO TOP

12. Vad är F.A.S.T.-prenumerationstjänsten?

F.A.S.T. från FreeLotto® är en prenumerationstjänst som garanterar att du aldrig missar chansen att vinna varje dag. Med din FAST-prenumeration spelas dina nummer automatiskt i alla sex spelen varje dag och vi kontrollerar automatiskt dina nummer åt dig. Du behöver aldrig oroa dig för att glömma att spela eller att tappa bort en biljett. När du vinner bearbetar vi till och med automatiskt ett utbetalningskrav åt dig och ser till att du får ditt pris. Du debiteras en serviceavgift för 30 dagar. Serviceavgiften förnyas var 30 dag.

BACK TO TOP

13. Jag har en fråga om mitt FAST-konto. Vad ska jag göra?

Skriv till FAST@FreeLotto.com så hjälper en av våra kundtjänstrepresentanter dig med dina FAST-frågor.

BACK TO TOP

14. Hur ändrar jag min postadress eller e-postadress?

Du kan enkelt ändra den här informationen genom att klicka på “Redigera spelarprofil” medan du befinner dig på sidan med spelbrädet (när du loggat in med det användarnamn du vill ändra). Följ instruktionerna.

BACK TO TOP

15. Jag har glömt mitt lösenord. Vad ska jag göra?

Enda anledningen till att du skulle behöva den här informationen är att redigera din spelarprofil eller spela från en annan maskin.

a. Spela: Du behöver inte ditt användarnamn eller lösenord för att spela. Klicka bara på knappen som visar ditt användarnamn. Du kan också öppna ett resultatmeddelande och klicka på raden i nedre kanten som inkluderar orden “Lottoväljare/Inloggning” som tar dig till FreeLotto®-spelet. Då visas ditt användarnamn.

b. Ändra din spelarprofil: Logga först in och klicka sedan på “glömt lösenord” så skickas ditt lösenord till dig automatiskt. Om du inte får det inom kort kan du ha angivit fel användarnamn. Kom ihåg att ditt användarnamn och ditt lösenord är skiftlägeskänsliga.

BACK TO TOP

16. Hur kan jag se tidigare resultat?

Du kan klicka på “Visa resultaten” längst upp på sidan med spelbrädet, bläddra nedanför aktuella resultat och välja det datum du vill visa.

BACK TO TOP

17. Jag har vunnit. Hur får jag ut mitt pris?

Skicka ett e-postmeddelande från den e-postadress som är registrerad under din spelarprofil till PrizeClaim@FreeLotto.com med rätt TSN-nummer i ämnesraden som bevis för att du har vunnit. Ämnesraden för detta meddelande får bara innehålla ditt bekräftelsenummer (TSN-nummer) från FreeLotto®. Inkludera ditt förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och födelsedatum i meddelandetexten.

Du kan också visa dina resultat från menyfältet längst upp på vår FreeLotto®-webbplats, samt dina bekräftelsenummer (TSN-nummer) och de nummer du spelade. Du får också se hur många av dina nummer som matchar de vinnande numren. Klicka på “Visa resultaten” längst upp på sidan med spelbrädet. Välj sedan det datum du vill visa. Ditt utbetalningskrav måste tas emot av oss inom 30 dagar efter din vinst. För fullständiga instruktioner kan du klicka på “Regler” på menyfältet längst upp på FreeLotto®-webbplatsen och hänvisa till regel nr. 4.

När du har skickat in ditt utbetalningskrav på korrekt vis kommer följande att inträffa: Spel 1: Vinnare av Classic FreeLotto®:s första pris 1 000 000 USD (6 av 6 matchningar) och vinnare av andra pris 300 USD (5 av 6 matchningar) får ett brev per post från PlasmaNet, Inc., med ett vinnarintyg och ett offentliggörande. Fyll i informationen som efterfrågas, bestyrk intyget genom notarie och skicka tillbaka det till oss. Vinnare av tredje pris 5 USD (4 av 6 matchningar) och vinnare av fjärde pris 1 USD (3 av 6 matchningar) får ett e-postmeddelande som bekräftar att vi tagit emot och bearbetar utbetalningskravet. Meddelandet ger dig alternativet att antingen få en check med din vinst, eller ge bort det till en av tjugotre (23) ansedda välgörenhetsorganisationer. Om du väljer att ta emot din vinst på 1 eller 5 USD skickas en check automatiskt till dig om ca 60 dagar.

Spel 2 - 6: (Spel 2): Win A Car, (Spel 3): Pay-Off-Your-Mortgage, (Spel 4): Fastcash, (Spel 5): $100 000 GiveAway, och (Spel 6): SuperBucks. När du har skickat in ditt vinstanspråk får du ett brev per post från PlasmaNet, Inc. med ett vinnarintyg och en publicitetsfriskrivning som måste bestyrkas genom notarie och returneras till PlasmaNet. Det finns inga andrapriser i de här spelen.

BACK TO TOP

18. Varför måste jag betala om FreeLotto är gratis?

DU BEHÖVER INTE KÖPA NÅGOT FÖR ATT SPELA FREELOTTO.

Du behöver inte betala. FreeLotto är, och har alltid varit, gratis att spela.  FreeLotto FAST är en prenumerationstjänst som erbjuder automatiskt spelanmälningar och automatisk bearbetning av prisutbetalningar mot en månadsavgift. Även om vi erbjuder en prenumerationstjänst är den inte obligatorisk – Det kostar ingenting att spela FreeLotto.

BACK TO TOP

19. Är FreeLotto lagligt?

FreeLotto-spelen är lagliga och binds inte av Internet Gambling Prohibition of 1997 & Wire Act, eftersom alla FreeLotto-spel är definierade som lotterier och har möjlighet till gratis deltagande. Avgiften för FreeLotto FAST-prenumerationen är en serviceavgift för bekvämligheten att ha dina lotterinummer spelade åt dig automatiskt.

BACK TO TOP

20. Varför erbjuder ni inte kundtjänst per telefon?

Eftersom det är gratis att spela FreeLotto lönar det sig inte att erbjuda kundtjänst per telefon. Vi erbjuder dock svar på alla förfrågningar som vi får via e-post.

BACK TO TOP

21. Delar ni min personliga information med en tredje part?

PlasmaNet, Inc. samlar in personligt identifierande information vid dragningarna eller registrering till dragningarna. Informationen används emellanåt när du använder vår webbplats för att: betala ut vinster, bekräfta anmälningar och selektivt visa dig reklam eller skicka erbjudanden till dig. Vi kan komma att dela din registrering med en tredje part som kan komma att kontakta dig via post eller e-post med relevanta erbjudanden. Om du väljer att utnyttja något av våra samarbetspartners erbjudanden omfattas du genast av deras integritetspolicy och villkor.

BACK TO TOP

22. Vad är en Click2Join-banner?

Med Click2Join-banners kan användare registrera sig för ett annonserat erbjudande genom att bara klicka på en banner. Click2Join-banners kan enkelt identifieras eftersom de är större än vanliga banners och tydligt informerar användaren om att användarens information automatiskt skickas vidare till annonsören om användaren klickar på den.

BACK TO TOP

23. Engelska är inte mitt modersmål. Erbjuder ni kundtjänst på andra språk?

Tyvärr kan vi just nu bara erbjuda kundtjänst på engelska. Ett förslag är att du använder följande webbplatser som kan översätta från de flesta större språken till engelska och från engelska till de flesta större språken:

http://www.google.com/translate_t
http://altavista.babelfish.com/

Observera dock att vi inte kan ansvara för några felöversättningar genom dessa eller andra översättningswebbplatser.

BACK TO TOP

24. Vinner folk verkligen några priser?

Fram till idag har FreeLotto delat ut över $104,000,000.00 i priser och skapat 4 vinnare av 10 miljoner USD och 22 miljonärer. Hundratals har också vunnit priser på 10 000-100 000 USD och över sju (7) miljoner har vunnit 1-300 USD. Vi hoppas att du snart blir en av dem.

BACK TO TOP

25. Jag ser inte min fråga. Vad ska jag göra?

Om du inte hittade svaret ovan kan du följa anvisningarna nedan för att kontakta en FreeLotto kundtjänstrepresentant så svarar vi så snart som möjligt.

BACK TO TOP

Contact Customer Care

We are committed to 100% customer satisfaction. Our Customer Care department is available to assist you in answering your questions.

*All fields are required.


3900 characters remaining