FREELOTTO® OFFICIELLA REGLER®

De officiella reglerna för FreeLotto har översatts från engelska till svenska av självständiga, professionella översättare som anlitats av FreeLotto för din bekvämlighets skull. FreeLotto kan inte garantera riktigheten av översättningarna och därför skall de officiella reglerna för FreeLotto styras av den engelska versionen http://www.freelotto.com/rules.asp för alla ändamål. Det skall vara det gällande avtalet och ha företräde över den översatta versionen ifall det skulle förekomma några avvikelser.

OFFICIELLA REGLER FÖR FREELOTTO

INGET KÖP ELLER ONLINE-AVGIFT KRÄVS FÖR ATT SPELA

1. HUR MAN SPELAR:
Registrera dig på http://www.freelotto.com. Du måste ange ditt för- och efternamn, din e-postadress och din postadress. Du kan från tid till annan behöva tillhandahålla ytterligare information, som kan inkludera att bekräfta din registrering. Du är ansvarig för att uppdatera din information om den förändras. Du kan göra detta genom att redigera din spelarprofil på vår webplats. Du är ansvarig för att göra anspråk på eventuella priser som du kan vinna, vilket ytterligare beskrivs nedan. Att acceptera e-postmeddelanden från FreeLotto krävs för att delta och för att göra prisanspråk i FreeLotto spel. Du kommer att meddelas under spelsessionen om e-postadressen du angett gör det möjligt för dig att göra anspråk på dina priser. Om din e-postadress inte uppfyller dessa krav, kommer du att ges ett tillfälle att lämna en alternativ e-postadress. Vissa internetleverantörer såsom Yahoo och Hotmail.com tillhandahåller gratis e-posttjänster. Vissa företag tillhandahåller gratis internetåtkomst och det kan även finnas tillgängligt på ett allmänt bibliotek.

Varje dag publiceras ett visst antal annonser eller frågor på spelsiten som förblir på siten under hela eller en del av dagen. För att skicka in dina bidrag till de dagliga tävlingarna, välj dina nummer för vart och ett av FreeLotto®-spelen du är behörig för att delta i varje dag och välj en sponsor du vill besöka genom att klicka på dess banner-annons, eller svara på en flervalsfråga. Du kan skicka ett bidrag för varje spel som är tillgängligt för dig på en given dag. Du kan även öka antalet banner-annonser som blir tillgängliga för dig genom att besvara frågor gällande dina köppreferenser. Dina svar avgör om vissa annonsörer som strävar efter att selektivt annonsera sina produkter, kommer att visa sina annonser för dig. (Exempel: om du anger ett intresse för fiske, kan fiskerelaterade annonser visas på din FreeLotto®-spelsida). Du kan delta en gång från varje annons eller fråga men du är begränsad till ett bidrag per FreeLotto-spel per dag.) Spelare har möjligheten att spela 6 konsekutiva FreeLotto®-spel bestående av FreeLotto, FreeLotto - Vinn en bil, FreeLotto Betala ditt amorteringslån, FreeLotto FastCash, FreeLotto 100 000 $-presenten och FreeLotto SuperBucks varje dag. (FreeLotto®-spelsekvensen består av 6 spel som måste spelas i konsekutiv ordning). Spelare måste spela varje spel som de erbjuds i följd för att bli behöriga att spela det påföljande spelet och måste delta i alla de första 5 spelen de erbjuds för att vara behöriga att spela FreeLotto SuperBucks. De 5 spelen som följer Classic FreeLotto® är FreeLotto - Vinn en bil, FreeLotto Betala ditt amorteringslån, FreeLotto FastCash, FreeLotto 100 000 $-presenten och FreeLotto SuperBucks. Från tid till annan kan FreeLotto-spel erbjudas individuellt eller i annan sekvens. I sådana fall gäller alla övriga villkor i spelreglerna för freelotto® gäller

2. Hur du spelar FreeLotto-spelet:
A. Classic FreeLotto
1. För att delta i den dagliga Classic FreeLotto® behöver du välja 6 olika nummer mellan 1 och 54, utan dubbletter. Detta kan göras med någon av tre metoder: (a) välj 6 unika nummer; (b) låt datorn välja numren (refereras till som ett "Snabbval"); eller (c) utse och spara 6 nummer som "favoriter" som kan väljas automatiskt istället för att välja unika nummer varje gång du deltar. eller (d) klicka på "Heta nummer" som låter datorn välja dina nummer baserat på de oftast dragna vinnande numren.

Varje dag, kommer sex (6) vinnande Classic FreeLotto-nummer mellan ett 1 och 54 att väljas slumpvis via en lotteridragningsmaskin som slumpvis drar kulor, omkring kl 17:00 östkusttid (New York-tid). Dessa nummer kommer att matchas mot alla bidrag som mottagits mellan kl 15:00:01 östkusttid (New York-tid) föregående dag och kl 15:00 östkusttid (New York-tid) den dagen. Vinnande nummer kommer att publiceras efter dragning på FreeLotto®-webbplatsen.

2. Classic FreeLotto-priset: Om ett bidrag matchar alla de 6 vinnande numren som visas på FreeLotto-kuldragningen, kommer det bidraget att tilldelas Storpriset, efter att behörigheten bekräftats och att en skicklighetstestfråga (se nedan) har administrerats om deltagaren är från Kanada. Andrapriserna kommer att delas ut för 5 matchande nummer av 6, tredjepriserna delas ut för 4 matchande nummer av 6 och fjärdepriserna delas ut för 3 matchande nummer av 6 dragna. FreeLottos dagliga resultat-e-postmeddelande är det enda meddelandet om eventuella pris och prisvinnaren måste göra anspråk på eventuella pris genom att följa instruktionerna i FreeLottos dagliga resultat-e-postmeddelande. Classic FreeLotto®-STORPRISET: En miljon (1 000 000) US-dollar, utbetalt som 40 000 dollar per år under 25 år. Om mer än ett bidrag innehåller alla vinnande nummer, kommer Storpriset att fördelas jämnt bland de korrekta bidragen. Pengapriserna för flera vinnande bidrag av Storpriset kommer att betalas ut som en årlig summa som baseras på att priset divideras med antalet vinnande bidrag, vilken kommer att utbetalas under 25 år. ANDRA PRISET: 300 $. Maximalt sammanlagt dollarbelopp som delas ut för eventuell dragning för andrapriset i FreeLotto-spelet är 250 000 $. Därför kommer, om det finns mer än åttahundratrettiotre (833) andraprisvinnare i någon FreeLotto-dragning, dessa andraprisvinnare för den dragningen att få ett belopp uppgående till 250 000 $ delat med antalet andraprisvinnare. (Exempel: om det finns 1000 andraprisvinnare, skulle varje andraprisvinnare få 250 $ (250 000 $/1000 = 250 $)). ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER TREDJE PRIS: 5 $ till varje vinnare. FJÄRDE PRIS: 1 $ till varje vinnare. Vinnande nummer kommer att publiceras efter dragning på FreeLotto®-webbplatsen http://www.freelotto.com. Odds för att vinna: Classic FreeLotto®-spel: Storpriset - 1:25 827 165; Andra priset - 1:89 677,66; Tredje pris - 1:1526,43; Fjärde pris - 1:74,66.

B. FreeLotto - Vinn en bil
1. För att delta, spela FreeLotto®-spelet som går dagligen. När du spelar FreeLotto®, blir du behörig att spela FreeLotto - Vinn en bil. FreeLotto - Vinn en bil spelas på samma sätt som FreeLotto®, men du behöver välja 6 av 42 nummer korrekt utan dubbletter (och inte 6 av 54 nummer som i FreeLotto®). Detta kan göras på ett av tre sätt: (a) välj 6 unika nummer; (b) låt datorn välja numren (refereras till som "Snabbval"); eller (c) utse och spara 6 nummer som "favoriter" som kan väljas automatiskt istället för att välja unika nummer varje gång du deltar.

2. Varje dag kommer 6 bilvinnande nummer mellan ett 1 och 42 att väljas slumpvis via en lotteridragningsmaskin som slumpvis drar kulor, omkring kl 17:00 östkusttid (New York-tid). Dessa nummer kommer att matchas mot alla bidrag som mottagits mellan kl 15:00:01 östkusttid (New York-tid) föregående dag och kl 15:00 östkusttid (New York-tid) den dagen. Vinnande nummer kommer att publiceras efter dragning på FreeLotto®-webbplatsen.

3. Bilvinstpriset: Om ett bidrag matchar alla de 6 vinnande nummer som visas på kuldragningen av FreeLotto - Vinn en bil, kommer det bidraget tilldelas bilvinsten, förutsatt att behörigheten kan bekräftas. Det finns inga andrapriser för FreeLotto - Vinn en bil. Om det bara finns en vinnare, vinner vinnaren en lyxbil med ett värde i handeln på upp till 50 000 USD före skatt eller får möjligheten att välja kontantvärdet av priset, vilket är 40 000 USD. När den valda bilen har betalts för, kommer det överskjutande pengabeloppet över prisvärdet att vara förverkat. Om mer än ett bidrag innehåller alla vinnande nummer, kommer priset Vinn en bil att fördelas jämnt bland de korrekta bidragen. Odds för att vinna: 1:5 245 786.

ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

C. FreeLotto Betala-ditt-amorteringslån
1. För att delta, spela Classic FreeLotto®-spelet och sedan FreeLotto - Vinn en bil. När du spelar båda, blir du behörig att spela FreeLotto Betala-ditt-amorteringslån. FreeLotto Betala-ditt-amorteringslån spelas på samma sätt som FreeLotto®, men du behöver välja 6 av 47 nummer korrekt utan dubbletter (och inte 6 av 54 nummer som i Classic FreeLotto®). Detta kan göras på ett av tre sätt: (a) välj 6 unika nummer; (b) låt datorn välja numren (refereras till som "Snabbval"); eller (c) utse och spara 6 nummer som "favoriter" som kan väljas automatiskt istället för att välja unika nummer varje gång du deltar.

2. Varje dag kommer 6 vinstnummer för att betala ditt amorteringslån mellan ett 1 och 47 att väljas slumpvis via en lotteridragningsmaskin som slumpvis drar kulor, omkring kl 17:00 östkusttid (New York-tid). Dessa nummer kommer att matchas mot alla bidrag som mottagits mellan kl 15:00:01 östkusttid (New York-tid) föregående dag och kl 15:00 östkusttid (New York-tid) den dagen. Vinnande nummer kommer att publiceras efter dragning på FreeLotto®-webbplatsen.

3. Priset Betala-ditt-amorteringslån: Om ett bidrag matchar alla de 6 vinnande nummer som visas på kuldragningen av FreeLotto - Betala-ditt-amorteringslån, kommer det bidraget tilldelas vinsten Betala-ditt-amorteringslån, förutsatt att behörigheten kan bekräftas. Det finns inga andrapriser för FreeLotto - Betala-ditt-amorteringslån. Om det bara finns en vinnare, kommer vinnaren vinna 100 000 USD. Om mer än ett bidrag innehåller alla de vinnande numren, kommer 100 000 USD att fördelas jämnt bland de korrekta bidragen. Pengapriser för vinsten Betala-ditt-amorteringslån kommer att betalas ut som en årssumma på 20 000 $ per år under 5 år. Pengapriserna för flera vinnande bidrag kommer att betalas ut som en årlig summa som baseras på att priset divideras med antalet vinnande bidrag, vilken kommer att utbetalas under 5 år. Odds för att vinna: 1:10 737 573.

ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

D. FreeLotto FastCash
1. För att delta, spela Classic FreeLotto®-spelet som går dagligen. När du har spelat Classic FreeLotto®, FreeLotto - Vinn en bil, och FreeLotto Betala-ditt-amorteringslån blir du behörig att spela FreeLotto FastCash. FreeLotto FastCash spelas på samma sätt som FreeLotto®, men du behöver välja 6 av 33 nummer korrekt utan dubbletter (och inte 6 av 54 nummer som i FreeLotto®). Detta kan göras på ett av tre sätt: (a) välj 6 unika nummer; (b) låt datorn välja numren (refereras till som "Snabbval"); eller (c) utse och spara 6 nummer som "favoriter" som kan väljas automatiskt istället för att välja unika nummer varje gång du deltar.

2. Varje dag kommer 6 vinnande FastCash-nummer mellan ett 1 och 33 att väljas slumpvis via en lotteridragningsmaskin som slumpvis drar kulor, omkring kl 17:00 östkusttid (New York-tid). Dessa nummer kommer att matchas mot alla bidrag som mottagits mellan kl 15:00:01 östkusttid (New York-tid) föregående dag och kl 15:00 östkusttid (New York-tid) den dagen. Vinnande nummer kommer att publiceras efter dragning på FreeLotto®-webbplatsen.

3. FastCash-priset: Om ett bidrag matchar alla de 6 vinnande nummer som visas på kuldragningen av FreeLotto FastCash, kommer det bidraget tilldelas FastCash-priset, förutsatt att behörigheten kan bekräftas. Det finns ett dagligt pris -- 10 000 USD. Det finns inga andrapriser för FreeLotto FastCash. Om mer än ett bidrag innehåller alla vinnande nummer, kommer FastCash att fördelas jämnt bland de korrekta bidragen. FastCash-priset kommer att betalas ut i en klumpsumma. Odds för att vinna: 1:1 107 568.

ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

E. FreeLotto:s present på 100 000 $
1. För att delta, spela Classic FreeLotto®-spelet som går dagligen. När du har spelat FreeLotto® , FreeLotto - Vinn en bil, FreeLotto Betala-ditt-amorteringslån, och FreeLotto FastCash, blir du kvalificerad att spela om FreeLottos present på 100 000 $. FreeLotto 100 000 $-presenten spelas på samma sätt som FreeLotto®, men du behöver välja 6 av 47 nummer korrekt utan dubbletter (och inte 6 av 54 nummer som i FreeLotto®). Detta kan göras på ett av tre sätt: (a) välj 6 unika nummer; (b) låt datorn välja numren (refereras till som "Snabbval"); eller (c) utse och spara 6 nummer som "favoriter" som kan väljas automatiskt istället för att välja unika nummer varje gång du deltar.

2. Varje dag kommer 6 nummer för 100 000 $-presenten mellan 1 och 47 att väljas slumpvis via en lotteridragningsmaskin som slumpvis drar kulor, omkring kl 17:00 östkusttid (New York-tid). Dessa nummer kommer att matchas mot alla bidrag som mottagits mellan kl 15:00:01 östkusttid (New York-tid) föregående dag och kl 15:00 östkusttid (New York-tid) den dagen. Vinnande nummer kommer att publiceras efter dragning på FreeLotto®-webbplatsen.

3. Priset 100 000 $-presenten: Om ett bidrag matchar alla de 6 vinnande nummer som visas på kuldragningen för FreeLotto 100 000 $-presenten, kommer det bidraget tilldelas priset 100 000 $-presenten, förutsatt att behörigheten kan bekräftas. Det finns ett dagligt pris -- 100 000 USD. Det finns inga andrapriser för FreeLotto 100 000-dollarspresenten. Om mer än ett bidrag innehåller alla vinnande nummer, kommer 100 000-dollarspresenten att fördelas jämnt bland de korrekta bidragen. 100 000-dollarspresenten, kommer att betalas ut som 20 000 dollar per år under 5 år. Pengapriserna för flera vinnande bidrag kommer att betalas ut som en årlig summa som baseras på att priset divideras med antalet vinnande bidrag, vilken kommer att utbetalas under 5 år. Odds för att vinna: 1: 10 737 573.

ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

F. FreeLotto SuperBucks
1. För att delta, spela Classic FreeLotto®-spelet som går dagligen. När du har spelat FreeLotto® , FreeLotto - Vinn en bil, FreeLottoBetala-ditt-amorteringslån, FreeLotto FastCash, och FreeLottos present på 100 000 $, blir du kvalificerad att spela FreeLotto SuperBucks. FreeLotto SuperBucks - Vinn en bil spelas på samma sätt som FreeLotto®, men du behöver välja 7 av 50 nummer korrekt utan dubbletter (och inte 6 av 54 nummer som i FreeLotto®). Detta kan göras på ett av tre sätt: (a) välj 7 unika nummer; (b) låt datorn välja numren (refereras till som "Snabbval"); eller (c) utse och spara 7 nummer som "favoriter" som kan väljas automatiskt istället för att välja unika nummer varje gång du deltar.

2. Varje dag kommer 7 vinnande nummer för SuperBucks mellan 1 och 50 att väljas slumpvis via en lotteridragningsmaskin som slumpvis drar kulor, omkring kl 17:00 östkusttid (New York-tid). Dessa nummer kommer att matchas mot alla bidrag som mottagits mellan kl 15:00:01 östkusttid (New York-tid) föregående dag och kl 15:00 östkusttid (New York-tid) den dagen. Vinnande nummer kommer att publiceras efter dragning på FreeLotto®-webbplatsen.

3. FreeLotto SuperBucks Pris: Det finns ett dagligt pris -- 10 000 000 $. Om ett bidrag matchar alla de 7 vinnande nummer som visas på kuldragningen av FreeLotto SuperBucks, kommer det bidraget tilldelas 10 000 000 $-priset, förutsatt att behörigheten kan bekräftas. Det finns inga andrapriser för FreeLotto SuperBucks. Om mer än ett bidrag innehåller alla vinnande nummer, kommer prisetFreeLotto SuperBucks att fördelas jämnt bland de korrekta bidragen. Storpriset kommer att utbetalas som ett delbelopp årligen under 41 år. Årliga betalningar på 100 000 USD kommer att betalas ut under 40 år och en slutlig klumputbetalning på 6 000 000 USD kommer att göras det 41:a året. Det finns inga andrapriser för FreeLotto SuperBucks. Pengapriserna för flera vinnande bidrag kommer att betalas ut som en årlig summa baserat på att årssumman 100 000 $ delat med antalet vinnande bidrag, vilken kommer att utbetalas under 41 år, med en slutlig klumputbetalning som är 6 000 000 USD delat med antalet vinnande bidrag. Odds för att vinna: - 1:99 884 400.

ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

3. Ditt bidrag
Du kan delta en gång från varje annons men du är begränsat till ett bidrag vardera för FreeLotto, Vinn en bil, Betala-ditt-amorteringslån, FastCash och SuperBucks per dag. Dina bidrag och de nummer du valt kommer att tilldelas ett unikt transaktionsserienummer (TSN), vilket kommer att bekräftas per e-post och vilket du måste behålla för att göra anspråk på ett pris. Du måste tillhandahålla ditt transaktionsserienummer (TSN), för att göra anspråk på ditt pris, såsom beskrivs vidare i Regel 5. Du är ansvarig för att kontrollera ditt FreeLotto-resultat-e-postmeddelande för att se om du har vunnit något pris i FreeLotto-spelet. Denna information är av praktiska skäl även tillgänglig på webbplatsen. Du måste följa instruktionerna i FreeLotto-resultat-e-postmeddelandet för att göra anspråk på eventuella pris som du kan ha vunnit. Om du är en vinnare av ett pris måste du svara med ditt bidrags TSN och ditt namn enligt instruktionerna i FreeLotto-resultat-e-postmeddelandet. TSN och namnet måste matcha informationen i vår databas innan ett pris delas ut. I händelse av dispyt, är det informationen i vår databas som har företräde. Bidragen betraktas som utförda av personen vars namn gavs under registreringsprocessen. Bidrag måste utföras före kl 15:00 östkusttid (New York) på en given dag för att vara behöriga för den dagens dragning. Alla bidrag som utförs efter kl 15:00 östkusttid kommer att delta i följande dags dragning.

4. Göra anspråk på priser
Det dagliga FreeLotto-resultat-e-postmeddelandet är det enda meddelandet om eventuella vinster. Att ta emot e-postmeddelanden från FreeLotto krävs för att delta och för att göra prisanspråk i FreeLotto spel. Spelare måste kontrollera det dagliga FreeLotto-resultat-e-postmeddelandet för att veta om de har vunnit och måste sedan följa instruktionerna angående prisanspråk i e-postmeddelandet för att göra anspråk på sitt pris. Underlåtenhet att göra anspråk på priset inom 30 dagar från vinstdatumet skall resultera i förverkande av detta. Eventuella priser som inte gjorts anspråk på under 30 dagar efter vinstdatumet skall betraktas som ogiltiga och förverkade. Spelare måste vidarebefordra sitt FreeLotto-resultat-e-postmeddelande till FreeLotto på PrizeClaim@FreeLotto.com för att visa att de har vunnit antingen FreeLotto-Storpriset (10 000 000 $), ett FreeLotto-andrapris (300 $), ett FreeLotto-tredjepris (5 $), ett FreeLotto-fjärdepris (1 $), ett Vinn en bil-jackpotpris (50 000 $), ett Betala-ditt-amorteringslån-jackpotpris (10 000), ett FastCash jackpotpris (10 000 $), ett 100 000 $-present-jackpotpris (100 000 $) eller ett SuperBucks-jackpotpris (10 000 000 $). Ämnesraden på detta e-postmeddelande får bara innehålla ditt FreeLotto-bekräftelsenummer (transaktionsserienummer- "TSN"). TSN:et visas efter varje spel som spelas på webplatsen och finns även i ditt FreeLotto-bekräftelse-e-postmeddelande. Innehållet i e-postmeddelandet måste även inkludera ditt förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och födelsedatum. Sänd detta till PrizeClaim@freelotto.com. Underlåtenhet att tillhandahålla TSN, eller underlåtenhet att göra anspråk på priset inom 30 dagar från vinstdatumet skall resultera i förverkande av detta. TSN måste matcha FreeLotto-bekräftelsenumret i vår databas för det datum som priset delades ut och det måste också matcha spelarinformationen. När ett prisanspråk har verifierats och denna information har matchats, får alla prisvinnare vidare instruktioner per post. Instruktionerna kräver av Storpriset-vinnare och FreeLotto-andraprisvinnare att de undertecknar och låter notarieattestera ett edligt intyg om deltagandebehörighet och ansvarsfriskrivande/publiceringsrätt och returnera det till PlasmaNet Inc., inom sju (7) dagar efter datumet för försöket att postledes meddela dem. Storpriset- och andra-prisvinnarna måste tillhandahålla bildbevis på identifiering till sponsorn, vilket kan inkludera ett körkort, pass, ett röstningskort eller liknande statlig utfärdad fotolegitimation, vilken exakt måste matcha informationen som angetts i din FreeLotto-registrering. Om detta inte uppfylls inom denna tidsperiod skall det resultera i förverkande av priset. Instruktionerna som erhållits via e-post för FreeLottos tredje- och fjärdeprisvinnare erbjuder vinnarna att antingen klicka på länken i e-postmeddelandet för att donera sina vinster, eller få en check med detta belopp. Om ingen länk i e-postmeddelandet klickas på, skickas automatiskt en check för prissumman till vinnaren.

Innan hemmahörande i Kanada kan utses till vinnare av ett pris, måste de korrekt besvara, utan assistans av någon form, oavsett om denna är mekanisk eller annan, en skicklighetstestsfråga som genomförs via e-post. Om den i Kanada boende inte gör anspråk på sitt pris eller inte kan kontaktas och skicklighetstestet genomföras inom 7 vardagar från dragningsdatumet, skall priset vara förverkat. Misslyckande med att korrekt besvara skicklighetstestfrågan resulterar i att priset förverkas.

Inga andra priser kommer att delas ut. Inga substitut eller överlåtelse av priser är tillåtna inklusive överlåtelse p.g.a. juridiska orsaker eller till följd av att prisvinnaren avlider. Ev. skatter faller under vinnarnas ansvar. Icke OSS kommer att vara föremål för federal inkomstskatt på 30%. Vinnarna måste tillhandahålla sådan dokumentation som de federala inkomstskattebestämmelserna kräver. Beroende på ditt medborgarskap, boendeort och tillämpligt skatteavtal, kanske du kan återfå denna skatt. Rådfråga din skatterådgivare.

Vinnande nummer kommer att publiceras efter dragning på FreeLotto®-webbplatsen. http://www.freelotto.com.

5. BEHÖRIGHETSKRAV:
FreeLotto® och FreeLotto spleen erbjuds över hela världen, förutom enligt nedan. Du måste vara minst 18 år eller äldre för att spela. Du måste vara registrerad FreeLotto-medlem och vara registrerad för e-post från FreeLottos för att vara behörig att spela och vinna på FreeLotto. Denna kampanj gäller inte i staten New York, staten Florida, New York, Iowa, Missouri, Puerto Rico, Provinsen Quebec, Afghanistan, Argentina, Kuba, Dominikanska republiken, Egypten, Ghana, Indien, Indonesien, Iran, Islamiska republiken Irak, Korea, Demokratiska folkets republik Libyen Arabiska Jamahiriya, Marocko, Nepal, Niger, Nigeria, Peru, Puerto Rico, Sudan och länder som är inkluderade på USA:S utrikesdepartements "Handel med fiendeländer" lista, kan även de vara ogiltiga. Från och med 15 august1 2009 är detta erbjudande ogiltigt i staten Rhode Island. Ogiltigt om förbud föreligger. Ledande personer och medarbetare hos PlasmaNet Inc., och dess respektive föräldrar, affärspartners, dotterbolag och närmaste familjemedlemmar till dessa är inte kvalificerade att delta (närmaste familjen består av make, hustru, moder, fader, syster, bror eller barn). ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

6. ALLMÄNNA VILLKOR:
Deltagare samtycker till att följa villkoren i dessa Officiella regler, vilka är absoluta för alla frågor rörande FreeLotto®. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till FreeLottos regler och användarvillkor. Om du inte samtycker till dessa regler och användarvillkor, använd då inte våra webbplatser. Vi förbehåller oss rätten att efter eget tycke förändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Regler och användarvillkor när som helst. Din fortsatta användning av PlasmaNets webbplatser eller ditt fortsatta accepterande av vår e-post efter att ändringar av dessa Regler och användarvillkor publicerats, kommer att betyda att du accepterar dessa ändringar. Kontrollera denna sida ofta för eventuella ändringar.

7. Registrerade för FAST (FreeLotto Automatic Subscription Ticket):
FreeLotto-medlemmar kan registrera sig för tjänsten FreeLotto Automatic Subscription Ticket (FAST), som är en service i vilken dina nummer automatiskt kommer att spelas för alla sex FreeLotto-spel (Classic FreeLotto, FreeLotto - Vinn en bil, FreeLotto Betala-ditt-amorteringslån, FreeLotto FastCash, FreeLotto 100 000 $-presenten och FreeLotto SuperBucks) varje dag under din FAST-prenumeration. FAST-medlemmar informeras automatiskt när de har vunnit ett pris. För eventuella Storpriser som vunnits i Classic FreeLotto, FreeLotto - Vinn en bil, FreeLotto Betala-ditt-amorteringslån, FreeLotto FastCash, FreeLotto 100 000 $-presenten och FreeLotto SuperBucks eller ett andrapris i FreeLotto, skickar PlasmaNet Inc. automatiskt till FreeLotto FAST-prenumeranter ett vinnarmeddelandepaket per post med instruktioner om hur man gör anspråk på vinsten. Instruktionerna kräver av Storpriset-vinnare och FreeLotto-andraprisvinnare att de undertecknar och låter notarieattestera ett edligt intyg om deltagandebehörighet och ansvarsfriskrivande /publiceringsrätt och returnera det till PlasmaNet Inc., inom sju (7) dagar efter datumet för försöket att postledes meddela dem. Storpriset- och andra-prisvinnarna måste tillhandahålla bildbevis på identifiering till sponsorn, vilket kan inkludera ett körkort, pass, ett röstningskort eller liknande statlig utfärdad fotolegitimation. Tredjeplatsvinnarnas vinster (5 $) och fjärdeplatsvinnarnas vinster (1 $) kommer automatiskt att krediteras till ditt kreditkort, när detta är möjligt. ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

8. ABONNENTER AV "FAST"-PRISDUBBLAREN
FAST-medlemmar kan registrera sig för Prisdubblarabonnemanget FreeLotto Automatic Subscription Ticket (FAST), i vilket abonnenter av FAST-Prisdubblaren får sina nummer automatiskt spelade för alla sex FreeLotto-spel (Classic FreeLotto, FreeLotto - Vinn en bil, FreeLotto Betala-ditt-amorteringslån, FreeLotto FastCash, FreeLotto 100 000 $-presenten och FreeLotto SuperBucks) varje dag under din FAST-prenumeration, varigenom alla prisvinster kommer att fördubblas under abonnemangstiden. ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

Classic FreeLotto®-STORPRISET för abonnenter på FAST-Prisdubblaren: En miljon (1 000 000) dollar gånger 2 (1 000 000 $ x 2 = 2 000 000 $), utbetalt som 80 000 dollar per år under 25 år. Om mer än ett bidrag innehåller alla de vinnande numren, kommer Storpriset att fördelas jämnt bland de korrekta bidragen och sedan kommer Prisdubblar-priserna att multipliceras med två. Pengapriserna för flera vinnande bidrag av Storpriset kommer att betalas ut som en årlig summa som baseras på att priset divideras med antalet vinnande bidrag, vilken kommer att utbetalas under 25 år. ANDRA PRISET: 300 $ x 2 = 600 $ till varje vinnare. TREDJE PRIS: 5 $ x 2 = 10 $ till varje vinnare. FJÄRDE PRIS: 1 $ x 2 = 2 $ till varje vinnare. ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

Vinn-en-bil-priset för abonnenter på FAST- Prisdubblaren: Om det bara finns en FreeLotto-bilvinnare som är abonnent på FAST-Prisdubblarprogrammet, kommer FAST-Prisdubblarabonnenten att få 2 lyxbilar eller möjligheten att välja kontantvärdet av priset, vilket är 40 000 $ x 2 = 80 000 $. (Ungefärligt värde i detaljhandeln: upp till 50 000 $ x 2 = $100 000). När den valda bilen har betalts för, kommer det överskjutande pengabeloppet över prisvärdet att vara förverkat. Om mer än ett bidrag innehåller alla de vinnande numren, kommer Bilvinstpriset att fördelas jämnt bland de korrekta bidragen och sedan Prisdubblar-priset att multipliceras med två. ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

Priset Betala-ditt-amorteringslån för abonnenter av FAST-Prisdubblaren: Om det bara finns en Betala-ditt-amorteringslån-vinnare som är registrerad för FAST-Prisdubblarprogrammet, kommer FAST-Prisdubblarabonnenten att få 100 000 $ x 2 = 200 000 $. Om mer än ett bidrag innehåller alla de vinnande numren kommer 100 000 $ att fördelas jämnt bland de korrekta bidragen och sedan kommer Prisdubblar-vinsterna att multipliceras med två. Pengapriser för vinsten Betala-ditt-amorteringslån kommer att betalas ut som en årssumma på 40 000 $ (20 000 $ per år under 5 år. Pengapriserna för flera vinnande bidrag kommer att betalas ut som en årlig summa som baseras på att priset divideras med antalet vinnande bidrag, vilken kommer att utbetalas under 5 år. ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

FastCash-priset för abonnenter på FAST-Prisdubblaren: Om det bara finns en FastCash-vinnare som är registrerad för FAST-Prisdubblarprogrammet, kommer FAST-Prisdubblarabonnenten att få 10 000 $ x 2 = 20 000 $. Om mer än ett bidrag innehåller alla de vinnande numren, kommer FastCash-priset att fördelas jämnt bland de korrekta bidragen och sedan kommer Prisdubblar-priserna att multipliceras med två. FastCash-priset kommer att betalas ut i en klumpsumma. ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

100 000 $-presentpriset för abonnenter på FAST-Prisdubblaren: Om det bara finns en vinnare av 100 000 $-presenten som är registrerad för FAST-Prisdubblarprogrammet, kommer FAST-Prisdubblarabonnenten att få 100 000 $ x 2 = 200 000 $. Om mer än ett bidrag innehåller alla de vinnande numren kommer 100 000 $ att fördelas jämnt bland de korrekta bidragen och sedan kommer Prisdubblar-vinsterna att multipliceras med två. Pengapriser för vinsten 100 000 $-presenten kommer att betalas ut som en årssumma på 40 000 $ (20 000 $ x2) per år under 5 år. Pengapriserna för flera vinnande bidrag kommer att betalas ut som en årlig summa som baseras på att priset divideras med antalet vinnande bidrag, vilken kommer att utbetalas under 5 år. ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

FreeLotto SuperBucks-priset för abonnenter på FAST-Prisdubblaren: Om det bara finns en FreeLotto SuperBucks-vinnare som är registrerad för FAST-Prisdubblarprogrammet, kommer FAST-Prisdubblarabonnenten att få 20 000 000 $ (10 000 000 $ x 2) utbetalt under åren, efter bekräftelse av behörighet. Om mer än ett bidrag innehåller alla de vinnande numren, kommer FreeLotto SuperBucks-priset att fördelas jämnt bland de korrekta bidragen och sedan kommer Prisdubblar-priserna att multipliceras med två. Storpriset kommer att utbetalas som en delbelopp årligen under 41 år. Årliga betalningar på 200 000 USD kommer att betalas ut under 40 år och en slutlig klumputbetalning på 12 000 000 USD kommer att göras det 41:a året för FAST-Prisdubblarvinnare av priset FreeLotto SuperBucks. Pengapriserna för flera vinnande bidrag kommer att betalas ut som en årlig summa som baseras på att priset divideras med antalet vinnande bidrag. ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER

FAST-abonnenter kan lämna in bidrag utan kostnad i FAST-Prisdubblarprogrammet genom att skicka ett självadresserat frankerat kuvert till PlasmaNet Inc., PO Box 4562, New York, NY 10163, tillsammans med ditt namn, adress, stad, delstat, postnummer, e-postadress, F.A.S.T.- abonnent-ID och märka det med "FAST Prize Doubler Program." PlasmaNet Inc. skickar dig sedan, per post, en auktorisationskod och instruktioner för att aktivera ditt Prisdubblarprogram. När du har aktiverat din auktorisationskod, startar ditt Prisdubblarprogram vid nästa 30-dagars förnyelseperiod för F.A.S.T. Alla förfrågningar om auktorisationskoder måste vara fullständigt handskrivna. Inga mekaniskt adresserade kuvert kommer att accepteras. Om ditt F.A.S.T.-abonnemang avbryts före aktiveringen av auktorisationskoden, blir din auktorisationskod inaktiv och ogiltig. En auktorisationskod ger dig abonnemang på F.A.S.T.- Prisdubblarprogrammet under 30 dagar. En auktorisationskod per självadresserat, frankerat kuvert och upp till 1 självadresserat frankerat kuvert per person per 30 dagar. Boende i delstaten Vermont kan utelämna returportot.

9. ANNAN:
Returnerad resultat-e-post från FreeLotto eller e-postinstruktioner om att göra prisanspråk kan resultera i diskvalificerande. Alla prisvinster som ej gjorts anspråk på under 30 dagar, inklusive oinlösta checkar, skall bedömas som förverkade. Vinnarna ger vidare PlasmaNet, Inc. och sponsorer rätten, men inte skyldigheten, att använda och publicera deras riktiga namn och hemdelstat online och i tryck, eller någon annan media, i anslutning till FreeLotto®. Accepterande av ett pris utgör ett tillstånd för PlasmaNet, Inc. och sponsorer och deras annons- och kampanjbyråer att använda vinnarens namn och bild för annons- och kampanjsyften utan extra kompensation, såvida inte detta är förbjudet i lag. Genom att deltagarna deltar, friskriver de från, och håller skadeslösa, PlasmaNet, Inc. och Sponsorer, deras respektive föräldrar, dotterbolag, affärspartners, direktörer, medarbetare och representanter beträffande allt juridiskt ansvar för eventuella kroppsskador, förluster eller skador av någon form som uppstår från eller i anslutning till tävlingen eller ett vunnet pris. Andra restriktioner, villkor och begränsningar kan gälla. Returnerande av resultat-e-post från FreeLotto eller e-postinstruktioner om att göra anspråk på priset, p.g.a. misslyckad leverans, vilket omfattar, men är inte begränsat till, blockering av FreeLottos e-postmeddelanden till spelarens e-postadress av spelarens e-posttjänstleverantör (ESP), misslyckande av ESP att leverera e-post från FreeLotto, felaktig e-postadress och oigenkännbar domän, kan resultera i diskvalificering.

Inget ansvar tas av PlasmaNet, Inc. eller sponsorer för förlorade, sena och felskickade bidrag eller för dator-, online-, telefon- eller teknikrelaterade fel som kan inträffa. Alla bidrag förblir PlasmaNet, Inc.:s och sponsorernas egendom och kommer inte returneras till deltagaren.

10. UPPTRÄDANDE:
Genom att deltaga i FreeLotto®, samtycker du till att bindas av dessa officiella regler, vilka skall vara slutliga och bindande i alla avseenden. De officiella reglerna kommer att finnas publicerade på FreeLotto®-webbplatsen under hela tävlingen. PlasmaNet, Inc. förbehåller sig rätten att efter eget tycke diskvalificera enskilda personer som de finner försöker manipulera tävlingsprocessen eller driften av spelet eller webbplatsen; överträder de Officiella reglerna; eller som uppträder på ett osportsligt eller störande sätt, eller med avsikt att förarga, förtala, hota eller trakassera någon annan person. PlasmaNet Inc. förbehåller sig rätten att granska alla vinnare vid tidpunkten för större prisvinster och om vinnaren har mer än 1 bidrag per ett givet spel för en given dag, PlasmaNet Inc. har rätten att återkalla priset. OBSERVERA: VARJE FÖRSÖK FRÅN EN TÄVLANDE OCH/ELLER ANNAN INDIVID ATT AVSIKTLIGT SKADA NÅGON WEBBPLATS OCH/ELLER UNDERMINERA FUNKTIONEN I SPELET ÄR EN ÖVERTÄDELSE AV STRAFF- OCH CIVILRÄTTSLIGA LAGAR OCH OM ETT SÅDANT FÖRSÖK GÖRS, FÖRBEHÅLLER SIG PLASMANET, INC. OCH FREELOTTO RÄTTEN ATT BEGÄRA SKADESTÅND FRÅN SÅDAN INDIVID I DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM LAGEN MEDGER.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING:
PlasmaNet, Inc., FreeLotto® och sponsorerna är inte ansvariga för någon inkorrekt och/eller felaktig information, oavsett om detta orsakats av webbplatsanvändare och/eller av någon utrustning och/eller programmering förknippad med och/eller använd i någon tävling eller av något tekniskt eller mänskligt fel som kan inträffa vid bearbetning av inskickade bidrag i FreeLotto®, bekräftelser av FreeBetsTM och resultat-e-post från FreeLotto® eller några andra e-postmeddelanden från FreeLotto®. PlasmaNet, Inc. och Sponsorerna tar inget ansvar för något fel, utelämnande, avbrott, radering, defekt, fördröjning i funktion eller överföring, kommunikationslinjeavbrott, stöld och/eller förstörelse och/eller obehörig åtkomst till, och/eller förändring av bidrag. PlasmaNet, Inc. och Sponsorerna är inte ansvariga för några problem och/eller tekniska defekter på några telefonnät eller -linjer, dator-onlinesystem, -servrar eller -leverantörer, datorutrustning, mjukvara, fel på e-post och/eller spelare till följd av tekniska problem och/eller trafikstockning på internet och/eller på någon webbplats eller kombination därav, inklusive kroppsskada eller annat skadelidande hos deltagare eller på någon annan persons dator relaterad till och/eller resulterande från deltagande eller nedladdande av material i denna tävling. Om tävlingen inte av någon orsak kan köras som planerat, inklusive infektioner av datorvirus, buggar, manipulation, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska haverier, och/eller några andra orsaker bortom PlasmaNet, Inc.:s och Sponsorernas kontroll, som försämrar eller påverkar administration, säkerhet, rimlighet, sekretess och/eller korrekt funktion för denna tävling, förbehåller sig PlasmaNet, Inc. och Sponsorerna rätten att efter eget tycke avbryta, avsluta, modifiera och/eller upphäva tävlingen.

PlasmaNet gör inga utfästelser eller garantier av något slag beträffande någon produkt eller tjänst annonserad i några kampanjer, dragningar eller annan tävling som presenteras av PlasmaNet Inc. Allt juridiskt ansvar för krav eller anspråk därvidlag faller under annonsörens exklusiva ansvar.

12. VINNARLISTA:
Namnen på större prisvinnare (minst 300 $) kan erhållas 14 dagar efter dragningen för en specifik tävling genom att skicka en förfrågan inklusive ditt namn, postadress och e-postadress till answers@freelotto.com

ALLA ÖVRIGA VILLKOR I SPELREGLERNA FÖR FREELOTTO® GÄLLER